Rakentaminen Luodossa

RAKENTAMINEN LUODON SIIRTOLAPUUTARHASSA

Kaikessa rakentamisessa tulee noudattaa alueelle laadittua asemakaavaa ja sen määräyksiä sekä tätä rakentamistapaohjetta. Kaikkeen rakentamiseen on aina saatava osakeyhtiön kirjallinen suostumus ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Osakeyhtiö valvoo rakentamista puutarhassa ja pitää kirjaa kaikista rakentamistoimenpiteistä, joihin se on myöntänyt luvan. Vanhoja siirtolapuutarhamökkejä tulee ensisijaisesti kunnostaa ja korjata. Julkisivukorjauksia tehtäessä tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. 

Luodon siirtolapuutarha-alue on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokas alue, jonka ominaispiirteet tulee säilyttää. Porin kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluva siirtolapuutarha-alue on osa Kokemäenjoen luotojen valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä.

Piha-alueiden ja puutarhapalstojen istutusten tulee olla puutarhamaisia, alueen ominaispiirteisiin soveltuvia. Palstalle tulee istuttaa ainakin yksi hedelmäpuu. Puutarhapalstan pinta-alasta suurin osa tulee olla viljeltyä, istutettua. Kulkuväyliä ei saa päällystää asfaltilla, vaan ne tulee päällystää alueelle perinteisillä materiaaleilla; tällaisia ovat esimerkiksi sora ja laattakivet (joko neliön muotoiset betonilaatat tai liuskekivet).

Katto:
Mökkien alkuperäinen kate on ollut musta tai tummanharmaa kattohuopa, joka on soveliain katemateriaali edelleenkin. Muita soveltuvia kattohuovan värejä ovat punainen ja vihreä. Huopa voi olla joko rullahuopaa tai huopalaattoja. Viime vuosina alueelle on tehty paljon profiilipeltikatteita, joka on myös mahdollinen. Mikäli profiilipeltiä käytetään, soveliaimpia profiileja ovat perinteiset aalto ja pystysaumaa jäljittelevä profiili. Mahdollisia värejä ovat tiilen punainen, tumma harmaa ja havun vihreä.
Vesikourusta valuvaa vettä ei saa johtaa naapurin palstalle tai kulkuteille.

Seinät:

Mökkien alkuperäinen julkisivumateriaali on ollut joko pystylauta peiterimoin tai vaakaponttilaudoitus. Mikäli laudoitusta on myöhemmin uusittu alkuperäisestä tyylistä poikkeavasti, on alkuperäiseen laudoitustapaan palaaminen suositeltavaa muutosten yhteydessä. Laudan tulee olla joko höylättyä tai hienosahattua. Suositeltavia maaleja ovat puna- tai keltamultakeittomaali tai vaaleat öljymaalin sävyt. Tummat öljymaalin sävyt ja kuultavat maalit poikkeavat perinteestä, eivätkä ole suositeltavia.

Ikkunat:

Vanhat ikkunat tulee ensi sijassa kunnostaa. Ikkunoita uusittaessa suositellaan puurakenteisia ikkunoita. Väriltään ikkunoiden tulee olla valkeita tai vaaleita. Ikkunan sijainti seinässä on lähellä ulkopintaa.

Tulisijat:

Mikäli tehdään vanhaan mökkiin takka, puuhella, kaminauuni tms, on sille hankittava osakeyhtiön lupa. Laitteiden ja hormien tulee olla yhteensopivia ja kyseiseen rakennustyyppiin hyväksyttyjä. Tulisija ja savupiippu ovat painavia. Mökin pohjan kantavuus on aina varmistettava. Lattialle tulisijan eteen tehdään määräysten mukainen suojapelti tai lasilevy: pesän aukosta 20 cm sivuille ja 40 cm eteenpäin. Savupiippu on vietävä ulos katosta eikä ulkoseinästä. Läpivientiin on tehtävä palosuojaus. Tulisijat on tarkastettava ennen käyttöönottoa ja nuohottava säännöllisesti. Nuohoojan lausunto uuden tulisijan kelpoisuudesta on esitettävä osakeyhtiölle ennen sen käyttöönottoa. Sopiva nuohousväli vähäkäyttöiselle tulisijalle on käytöstä riippuen max 3 vuotta.

Palovaroitin:

Mökissä on oltava toimiva palovaroitin. Sammutuspeite ja/tai käsisammutin ovat suositeltavia lisävarusteita.

Aidat ja portti:

Palstat saa aidata tien puoleisilta reunoilta pensasaidalla. Kullakin palstalla saa olla yksi enintään 1,3 m leveä portti. Pensasaidan tai vastaavan istutuksen suosituskorkeus on max. 140 cm ja suositeltu enimmäisleveys 60 cm. Pensasaita ei saa kaventaa käytävätilaa. Hevosluodontiellä sallitaan korkeampi aita. Portin kohdalle voi kasvattaa pensasaitaa korkeamman kapean pensaskaaren. Pensaskaaren on oltava leveydeltään selvästi korkeuttaan kapeampi. Kevyen verkkoaidan voi asentaa myös pensasaidan sisäpuolelle esim. lemmikkieläinten suojaksi max. 60 cm. Verkkoaidan materiaalin ja värin on oltava huomaamaton.

Aurinkoenergia:

Aurinkopaneelin ulkonäöstä ja soveltuvuudesta mökkiin tulee esittää selvitys lupahakemuksen yhteydessä. Aurinkoenergiaa saa joko sähköä kehittävällä tai suoraan ilmaa tai vettä lämmittävällä laitteistolla. Aurinkopaneelilaitteiston kytkemiseen alueen sähköverkkoon on saatava lupa Pori Energia Sähköverkolta.

Grilli, ulkotulisija:

Ulkotulisijat sijoitetaan paloturvallisuuden ja käryjen kannalta sopivaan paikkaan, ei alle 3 metrin päähän omasta tai naapurin mökistä. Roskien ja kostean puun poltto on kielletty sekä mökissä että grillissä naapureille aiheutuvien savuhaittojen välttämiseksi. Avotulen pito alueella on kielletty. Ulkogrillissä ei saa polttaa puuta.

Grillikatos, ruokailukatos

Grillikatos tulee olla avonainen ja matalareunainen. Se ei saa olla lasitettu eikä siinä saa olla ovea. Pohjapinta-ala enintään 2x3 metriä. Korkeus maasta mitaten enintään 2,4 metriä.

Ilmalämpöpumppu

Mökkiin saa asentaa ilmalämpöpumpun. Ulkoyksikkö sijoitetaan seinän alaosaan tai omalle perustukselle maahan, mieluiten pihan puolelle. Puinen, rakennuksen seinien värinen ritiläkotelo on suositeltava.

Kasvihuone

Pohjapinta-ala saa olla enintään 2,2x3 metriä ja harjakorkeus enintään 2,2 metriä. Sijoitus niin, että rakennelma pääosin ei näy kadulle.

Teltta

Palstalla sallitaan teltta, joka enimmäiskoko on 2x2 metriä. Teltalla ei saa olla kiinteätä kattoa.

Lipputanko

Lipputangon korkeus on noin kaksi kertaa mökin harjakorkeus.

Terassi

Terassi tulee olla laudasta, kooltaan enintään 50 % mökin pinta-alasta. Lasitettu kuisti lasketaan mökin pinta-alaan. Terassin pinta ei saa nousta sitä ympäröivän maanpinnan tasosta enempää kuin 15 cm. Kivetys on asennettava maanpinnan tasoon.

Näkösuoja- ja istutussäleiköt

Palstan sisälle voi rakentaa näkösuoja- ja istutussäleikköjä siten, että ne eivät varjosta naapuria.

Varastokoppi

Kopin koko saa olla 10 m2. Kopin sijainti on määrätty rakennusluvassa. Seinien väri Vinha, sävy TVT 581 X, katto huopalaatta vihreä. Katto voi olla myös musta konesaumattu pelti.

WC ja kuivakäymälä

Erillisiä käymälärakennuksia ja kemiallisia wc-laitteita alueella ei sallita. Vesikäymälä vaatii umpisäiliön ja erillisen rakennusluvan. Kuiva- ja kompostointikäymälän voi rakentaa varastokoppiin. Kuivakäymäläjäte voidaan kompostoida asianmukaisesti mökkipalstalla. Kompostoinnista ei saa aiheutua haittaa naapurille. Turpeen käyttö kuivakäymälöissä on suositeltavaa, koska turve imee hyvin nestettä ja parantaa jätteen käsiteltävyyttä ja kompostoitumista.

Välikäytävät ja palstan rajat

Palstojen välissä on noin 60 cm leveä välikäytävä, joka tulee pitää avonaisena. Välikäytävän välittömään läheisyyteen ei saa istuttaa esim. isoja puita, joiden oksat ja juuret levittäytyvät välikäytävälle ja naapurin puolelle. Välikäytävän puolella palstan raja kulkee keskellä välikäytävää. Palstoja ei saa rajata välikäytävää vastaan pensasaidalla.

Muuta

Alueella vältetään melua aiheuttavaa työskentelyä klo 21:stä klo 8.00 välisenä aikana. Painavien rakennustarvikkeiden ajo palstalle tulee suorittaa aikana, jolloin alueen tiestö sen vaurioitumatta kestää. Myös käytettävien maansiirto- ja muiden työkoneiden tulee olla mahdollisimman kevytrakenteisia. Mikäli vaurioita syntyy, palstan haltijan on ne korjattava omalla kustannuksellaan. Rakennustöistä siirtolapuutarhassa syntyy aina meluhaittaa ja ylimääräistä liikennettä. Muutama seikka on kuitenkin hyvä ottaa huomioon rakennusprojektin aikana:

* Rakennus- ym. tarvikkeiden ajossa tarvittavat ajoneuvot on kuljetuksen jälkeen pysäköitävä pysäköintialueelle.

* Rakennuttajan on kerrottava palkkaamilleen työntekijöille ja tavarantoimittajille, että alueella on nopeusrajoitus.

* Rakennuttajan on tarkistettava, etteivät tavarantoimittajat jätä roskia tielle muiden korjattavaksi. Rakennuttaja on aina vastuussa palstallaan syntyvien rakennusjätteiden hävittämisestä.

* Yhdistyksen jätesäiliöt ja mahdolliset roskalavat eivät ole rakennusjätteitä varten, vaan jokaisen rakennuttajan on itse huolehdittava syntyvien jätteiden kuljetus pois alueelta.