Saunanhoitajat ovat pitäneet kirjaa kauden lämpötilasta! Tältä vuodelta (siniset) on lähes täydellinen lista, vuodelta 2020 (punaiset) vähän vähemmän merkintöjä, kun saunaa koronan vuoksi lämmitettiinkin vähemmän...

Tilastoja jäsenistämme, tilanne syyskuussa 2022

Luodon Siirtolapuutarhalla on 95 mökkipalstaa eli  95 jäsentä. Syyskuuhun mennessä vain kaksi mökkiä on vaihtanut omistajaa vuonna 2022, viime vuonna myytyjä mökkejä oli seitsemän.

Yhdistyksemme jäsenten jäsenyysaika on keskimäärin lähes 14 vuotta. Tässä laskussa ovat mukana myös 2022 jäseneksi tulleet (eli nolla-vuotta jäsenenä olleet).

Keskimääräisesti mökit saavat uuden omistajan sen jälkeen, kun myyjä on ollut jäsenenä lähes 20 vuotta, mutta vaihteluväli on todella suuri eli 1 – 41 v!

Jäsenten keskimääräinen ikä on  67  vuotta (vaihteluväli 45 - 90,5 v). Yhteensä 10 jäsentä on yli 80-vuotiaita, vain 5 jäsentä on vielä alle 50 v.

Jäsenistä naisia on  70,5  %, miehiä  29,5  %, prosenttijakauma on pysynyt samanlaisena jo useamman vuoden.

Jäsenten kotiosoitteista 48 % on postinumerolla 28100, ja aivan keskustan reunalla (postinumero 28120 ja 28130) yhteensä 16 %. Neljällä prosentilla jäsenistä kotiosoite on muualla kuin Porissa.

Jäsenistä 85 % tavoitetaan sähköpostitse.

2019 saunakyselyn tuloksia

Saunakyselyyn saatiin hieno määrä vastauksia eli yhteensä 64 kpl! Vastauksissa oli runsaasti selkeitä yhteneväisyyksiä, joten tulokset ovat hyvin analysoitavissa. Yhteenvetona voidaan todeta, että

- lähes viidesosalla palstoista ei ole lainkaan peseytymismahdollisuutta

- liki puolet ei ole käyttänyt rantasaunaa juuri koskaan

- yli puolet ei halua mökkikohtaista viikoittaista vakiovuoroa

- keskiviikon "lenkkisauna" on suosituin ryhmäsauna-päivä (naisten/miesten vuorot)

- maanantain talkoosauna on lähes yhtä mieluinen kuin lauantaille ajoittuva ryhmäsauna