Kauppakirjan malli - muistathan toimittaa kopion yhdistykselle!

Suosittelemme kahta erillistä kauppakirjaa - toisella myydään mökki (tekstissä tulee olla maininta sähkösopimuksen teon siirtymisestä ostajalle) ja toisella myydään Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Luodon Siirtolapuutarhan osake. Tällä kauppakirjamallilla (tekstiä saa halutessaan muokata) mökin myynti ja oikeuksien siirto on pätevä, KKOY:n osakkeen myynnin kauppakirjamallin löydät Kiinteistöyhtiön välisivuilta.

Välilehdeltä "Linkit" löydät linkin varainsiirtoveron maksutietoihin.

 

Kauppakirja 

 

Kaupan osapuolet:

Myyjä:           xxxxxxxx (nimi, henkilötunnus)

Ostaja:          xxxxxxxx (nimi, henkilötunnus, osoite, sähköposti, puhelinnumero)

 

Kaupan kohde:

Tällä kauppakirjalla myydään Hevosluodon siirtolapuutarha-alueella sijaitseva mökki Porin kaupungissa osoitteessa xxxxxxxxxxxxx, 28100 Pori.

 

Kauppahinta:

XXXXXXXX €

 

Maksuehdot:

Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kaupantekotilaisuudessa ja se kuitataan saaduksi tämän kauppakirjan allekirjoituksilla.

 

Muut Kauppaehdot:

Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle heti. Myyjä vastaa kiinteistön hoito- ja ylläpitokustannuksista hallintaoikeuden siirtymiseen saakka, minkä jälkeen niistä vastaa ostaja. Mökki myydään siinä kunnossa kuin se on kaupantekohetkellä. Ostaja on tarkastanut mökin kunnon ja hyväksynyt sen. Ostaja on tietoinen Luodon Siirtolapuutarhayhdistys ry:n jäsenyysvelvoitteesta ja sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Myyjä siirtää tällä kauppakirjalla sähköliittymäsopimukseen perustuvat oikeutensa ostajalle ilman eri korvausta. Nämä oikeudet siirtyvät hallintaoikeuden siirtohetkellä. Myyjä vakuuttaa, että kaikki ko. liittymäsopimukseen perustuvat myyjän hallinta-aikaan kohdistuvat maksut on maksettu / maksetaan. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan liittymissopimuksen siirrosta energialaitokselle.

Tämän kaupan yhteydessä ei ole erikseen myyty irtainta omaisuutta, eikä sellaisen myymisestä ole tehty eri sopimusta.

Ostaja maksaa tästä kaupasta menevän varainsiirtoveron verohallinnon edellyttämän ajan sisällä kauppakirjan allekirjoittamisesta. Ostaja on tietoinen varainsiirtoveron maksun viivästymisen aiheuttamasta veron korotuksesta ja on tästä vastuussa.

Tätä kauppakirjaa on laadittu kolme samanlaista kappaletta, yksi myyjälle, yksi ostajille ja yksi rekisteröintiä varten.

 

Porissa, pvm xx.xx.xxxx

xxxxxxxxxxxxxx                                                 xxxxxxxxxxxxxxx

myyjä                                                                ostaja

 

Todistavat:  

xxxxxxxxxxxxx                                                    xxxxxxxxxxxxxx