Osakkeen kauppakirja

Myyjä: xxxxx
Ostaja:xxxxx
Kaupan kohde:
Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Luodon Siirtolapuutarha yhtiön osake nro xxx.
Osake oikeuttaa hallitsemaan 330 neliömetrin suuruista palstaa nro xx kiinteistöllä 609-59-1-1 Porin kaupungissa.
Kauppahinta: xxx euroa.
Maksuehdot: Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kaupantekotilaisuudessa ja se kuitataan saaduksi tämän kauppakirjan allekirjoituksilla.
Muut kauppaehdot: 
Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle heti.
Ostaja on tutustunut ja saanut kaupparekisteriotteen ja yhtiöjärjestyksen.
Ostaja maksaa tästä kaupasta menevän varainsiirtoveron kahden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Ostaja on tietoinen varainsiirtoveron maksun viivästymisen aiheuttamasta veron korotuksesta ja vastaavat siitä.

Tätä kauppakirjaa on laadittu kolme samanlaista kappaletta, yksi myyjälle, yksi ostajille ja yksi rekisterointiä varten 

Päiväys:xxxx
Allekirjoitukset