6.10.2020 Puunkaatoja tehtiin Hevosluodontien varressa.