31.10.2017 Luodon tulvasuojelu paranee Rauman juovan ruoppauksen yhteydessä.