Ry:n ja Oy:n sopimus

Sopimus

Keskinäisen Kiinteistö Oy Luodon Siirtolapuutarhan ja Luodon Siirtolapuutarhayhdistyksen välillä. 

Keskinäinen Kiinteistö Oy Luodon Siirtolapuutarha omistaa ja hallinnoi seuraavasti:

Keskinäinen Kiinteistö Oy Luodon Siirtolapuutarha omistaa Porin kaupungissa sijaitsevan tontin Hevosluoto eli 59. kortteli 1, tontti 1. Kiinteistötunnus 609-59-1-1, pinta-ala 56.411m2 ja tontin osoite Hevosluodontie Pori.

Edellä mainitun maan osalta omistus- ja hallintaoikeus ovat Keskinäinen Kiinteistö Oy Luodon Siirtolapuutarhalla.

Keskinäisen Kiinteistö Oy Luodon Siirtolapuutarhan omistamalla alueella sijaitsevat siirtolapuutarhapalstat.

Keskinäinen Kiinteistö Oy Luodon Siirtolapuutarhalla on vuokra-alue määräalasta Porin kaupungissa sijaitsevasta tilasta Pori I 609-403-1-18. Määräala koostuu yhdeksästä eri lohkosta ja niiden yhteispinta-ala on 9279 m2. Vuokra-alue on voimassa olevan asemakaavan mukaan seuraavat alueet 2226 m2, 240 m2, 203 m2, 189 m2, 456 m2, 405 m2 4059 m2, 825 m2 ja 676 m2. Sopimuksen liitteenä kartta omistus- ja vuokra-alueista.  Liite 1

Keskinäinen Kiinteistö Oy Luodon Siirtolapuutarhan toimintaa ohjaa yhtiöjärjestys ja osakeyhtiölaki.  

Luodon Siirtolapuutarhayhdistys ry vastaa toiminnasta siirtolapuutarhassa seuraavasti:

Luodon Siirtolapuutarhayhdistyksen ry omistaa kerhomajan, saunarakennuksen, työkaluvaraston, tavaroiden vaihtotorirakennuksen ja Havutien korttelikäymälän sekä huolehtii rakennusten hyvästä kunnosta.

Luodon Siirtolapuutarhayhdistys ry huolehtii alueiden (609-59-1-1 pinta-ala 56.411m2 ja 609-40-1-18 pinta-ala 9279 m2) kunnossapidosta, siisteydestä ja turvallisuudesta.

Alueen sisäisen vesijohtojärjestelmän hoidosta huolehtii yhdistys palstojen päähanoihin asti.

Yhdistyksen velvollisuus pitää kunnossa ja puhtaana siirtolapuutarhan tonttiin kuuluvat kaavanmukaiset kadut Lemmikkitie, Iiristie, Asteritie, Liljatie, Orvokkitie ja Havutie.

Alueen jätehuollosta ja risujen keräilypaikan kunnossapidosta vastaa yhdistys. 

Yhdistyksen toiminta:

Alueen kunnossapidon osalta yhdistys järjestää talkootoimintaa.

Järjestää kokous-, juhla-, retkeily- ja opintotilaisuuksia. Muun muassa baalit, juhannusjuhlat, talvipäivä, Venetsialaiset ja satomarkkinat.

Valvoo järjestyksen ja hyvien tapojen noudattamista puutarha-alueella.

Hoitaa kerhomajan ja saunan vuokrausta.

Huolehtii viheralueiden kunnosta sekä nurmikoiden leikkuusta.

Huolehtii korttelikäymälän puhtaudesta, hajuhaittojen estämisestä sekä tyhjentämisestä.

Hoitaa alueen vartioinnin.

Yhdistyksen toimintaa ohjaa säännöt, yhdistyslaki ja käsikirja. 

Pori 

Keskinäinen Kiinteistö Oy Luodon Siirtolapuutarha      Luodon Siirtolapuutarhayhdistys ry