Yhtiökokous

Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Luodon Siirtolapuutarha

Aika              Su 19.5.2019 kello 14.00 

Paikka           Luodon Kerhomaja 

Esityslista 

1.                  Kokouksen avaus

2.                  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

3.                  Todetaan kokouksen osanottajat sekä heidän valtuutuksensa

4.                  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.                  Esitetään ja käsitellään;

                   -    tuloslaskelma, tase ja hallituksen toimintakertomus päättyneeltä tilikaudelta

                        1.1.2018 – 31.12.2018

                   -    tilintarkastajan antama lausunto

      6.            Päätetään;

                     -     tilinpäätöksen vahvistamisesta

                     -     vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille

                     -     toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

7.            Käsitellään hallituksen talousarvio ehdotus ja päätetään;

                     -     hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

                     -     osakkeenomistajien yhtiölle maksettavan hoitovastikkeen ja

                           rahoitusvastikkeen suuruudesta 2020

                     -       talousarvion vahvistamisesta

8.                  Valitaan hallituksen puheenjohtaja

9.                  Valitaan hallituksen jäsenet

10.               Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

11.               Varautuminen Luodon Siirtolapuutarhayhdistyksen ry:n purkautumiseen

12.               Kokouksen päättäminen 

 

      Porissa, 9.4.2019 

      Hallitus