23.7.2016 Ulla Pynnä, Sirkka Ahtola ja Lea Lehtimäki saivat korun yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä. Kuvasta puuttuu Tarja Koskinen.