Saunarannan uimaveden pintalämpötila 2021

Saunanhoitajat ja -käyttäjät pitivät kirjaa uimaveden pintalämpötilan vaihtelusta.

Tilastoja jäsenistämme, syyskuu 2021

Luodon Siirtolapuutarhalla on 95 mökkipalstaa eli  95 jäsentä.

 

Jäsenten keskimääräinen ikä on  66,5  vuotta (vaihteluväli 34 - 89 v).

Jäsenten keskimääräinen jäsenyysaika (omistaen mökin) on  13 vuotta 9 kuukautta. Tätä kauemmin on mökkipalstan omistajana ollut 40 jäsentä, ja neljä on ollut alueella yli 40 vuotta (top: 48)! 13 palstalla on sama omistaja kuin 30 vuotta sitten, ja 20 vuotta on mennyt rikki 23 jäsenellä. Yhteensä 47 jäsentä on ollut alueella mökkipalstan omistajana 10 vuotta tai vähemmän (uusimmat siis tämän vuoden kesältä).

Jäsenistä naisia on  68 hlöä (71,6 %), miehiä  27 hlöä (28,4 %).

Jäsenten kotiosoitteista yli 48 % on postinumerolla 28100, ja aivan keskustan reunalla (postinumero 28120 ja 28130) yhteensä 16 %. Neljällä prosentilla jäsenistä kotiosoite on muualla kuin Porissa.

Jäsenistä 84 % tavoitetaan sähköpostitse.

2019 saunakyselyn tuloksia

Saunakyselyyn saatiin hieno määrä vastauksia eli yhteensä 64 kpl! Vastauksissa oli runsaasti selkeitä yhteneväisyyksiä, joten tulokset ovat hyvin analysoitavissa. Yhteenvetona voidaan todeta, että

- lähes viidesosalla palstoista ei ole lainkaan peseytymismahdollisuutta

- liki puolet ei ole käyttänyt rantasaunaa juuri koskaan

- yli puolet ei halua mökkikohtaista viikoittaista vakiovuoroa

- keskiviikon "lenkkisauna" on suosituin ryhmäsauna-päivä (naisten/miesten vuorot)

- maanantain talkoosauna on lähes yhtä mieluinen kuin lauantaille ajoittuva ryhmäsauna