Saunanhoitajat pitivät kirjaa uintilämpötilasta! :)

Tiesitkö...

... että Luodon siirtolapuutarhayhdistyksessä on yhä 9 jäsentä samalla mökkipalstalla kuin vuonna 1986.

... että kolmella palstalla on ollut vain 2 omistajaa, näistä kahdessa on omistajat samasta suvusta.

... että on vain yksi palsta, jossa on ollut ainoastaan 3 omistajaa, jotka ovat kaikki samasta suvusta.

... ja että on vain yksi palsta, jossa on ollut 4 omistajaa, jotka ovat kaikki samasta suvusta, mutta edustavat 3 sukupolvea.

... että joka vuosi keskimäärin 5,5 mökkiä vaihtaa omistajaa, mutta harvoin suoraan alenevassa polvessa tai edes saman suvun sisällä.

(luvut keväältä 2020)

Tilastoja jäsenistämme

2020, toukokuu: 

 

Kaikkien jäsenten yhteenlaskettu keskimääräinen ikä on  67,0 vuotta (vaihteluväli 42,6 - 88,5 v).

Jäsenten keskimääräinen jäsenyysaika (omistaen mökin) on  15,0 vuotta (vaihteluväli 0 - 48 v).

 

Jäsenistä naisia on  66 hlöä (69 %), miehiä  29 hlöä (31 %).

Naisten keskimääräinen ikä on  67,3 v, ja keskimääräinen jäsenyysaika  14,5 vuotta.

Miesten keskimääräinen ikä on  66,3 v, ja keskimääräinen jäsenyysaika  16,3 vuotta.

 

Jäsenistä 64:llä on sähköpostiosoite käytössä (67 %).

2019 saunakyselyn tuloksia

Saunakyselyyn saatiin hieno määrä vastauksia eli yhteensä 64 kpl! Vastauksissa oli runsaasti selkeitä yhteneväisyyksiä, joten tulokset ovat hyvin analysoitavissa. Yhteenvetona voidaan todeta, että

- lähes viidesosalla palstoista ei ole lainkaan peseytymismahdollisuutta

- liki puolet ei ole käyttänyt rantasaunaa juuri koskaan

- yli puolet ei halua palstakohtaista viikoittaista vakiovuoroa

- keskiviikon "lenkkisauna" on suosituin ryhmäsauna-päivä (naisten/miesten vuorot)

- maanantain talkoosauna on lähes yhtä mieluinen kuin lauantaille ajoittuva ryhmäsauna