Tilastoja jäsenistämme, tilanne toukokuussa 2022

Luodon Siirtolapuutarhalla on 95 mökkipalstaa eli  95 jäsentä. Vuonna 2021 seitsemän mökkiä vaihtoi omistajaa, yksi enemmän kuin edellisvuonna. Yksi mökki on vaihtanut omistajaa vuonna 2022 toukokuun alkuun mennessä.

Joulukuussa 2021 yhdistyksemme jäsenten jäsenyysaika oli keskimäärin lähes 14 vuotta. Tässä laskussa ovat mukana myös 2021 jäseneksi tulleet (eli nolla-vuotta jäsenenä olleet).

Keskimääräisesti mökit saavat uuden omistajan sen jälkeen, kun myyjä on ollut jäsenenä lähes 20 vuotta, mutta vaihteluväli on todella suuri eli 2 – 41 v!

Jäsenten keskimääräinen ikä on  66  vuotta (vaihteluväli 35 - 90,5 v). Yhteensä 10 jäsentä on yli 80-vuotiaita, vain 7 jäsentä on vielä alle 50 v.

Jäsenistä naisia on  70,5  %, miehiä  29,5  %.

Jäsenten kotiosoitteista 48 % on postinumerolla 28100, ja aivan keskustan reunalla (postinumero 28120 ja 28130) yhteensä 16 %. Neljällä prosentilla jäsenistä kotiosoite on muualla kuin Porissa.

Jäsenistä 85 % tavoitetaan sähköpostitse.

2019 saunakyselyn tuloksia

Saunakyselyyn saatiin hieno määrä vastauksia eli yhteensä 64 kpl! Vastauksissa oli runsaasti selkeitä yhteneväisyyksiä, joten tulokset ovat hyvin analysoitavissa. Yhteenvetona voidaan todeta, että

- lähes viidesosalla palstoista ei ole lainkaan peseytymismahdollisuutta

- liki puolet ei ole käyttänyt rantasaunaa juuri koskaan

- yli puolet ei halua mökkikohtaista viikoittaista vakiovuoroa

- keskiviikon "lenkkisauna" on suosituin ryhmäsauna-päivä (naisten/miesten vuorot)

- maanantain talkoosauna on lähes yhtä mieluinen kuin lauantaille ajoittuva ryhmäsauna