Talkoot 2018

Kesän talkoot pidetään maanantaisin aikavälillä 21.5 - 3.9., työaika on klo 18.00 - 20.00. Kokoontumispaikka on kerhomaja, talkooisäntä vastaa töiden jakamisesta. Työajan jälkeen tarjolla on talkookahvit sekä -sauna.

Erillistapauksissa talkoonsa voi suorittaa muuna aikana, tällöin asiasta on neuvoteltava ennalta yhdistyksen isännän kanssa.