Saunanhoitajat pitivät kirjaa uintilämpötilasta! :)

Tiesitkö...

... että Luodon siirtolapuutarhayhdistyksessä on yhä 9 jäsentä samalla mökkipalstalla kuin vuonna 1986.

... että kolmella palstalla on ollut vain 2 omistajaa, näistä kahdessa on omistajat samasta suvusta.

... että on vain yksi palsta, jossa on ollut ainoastaan 3 omistajaa, jotka ovat kaikki samasta suvusta.

... ja että on vain yksi palsta, jossa on ollut 4 omistajaa, jotka ovat kaikki samasta suvusta, mutta edustavat 3 sukupolvea.

... että joka vuosi keskimäärin 5,5 mökkiä vaihtaa omistajaa, mutta harvoin suoraan alenevassa polvessa tai edes saman suvun sisällä.

(luvut keväältä 2020)

Tilastoja jäsenistämme

2020, toukokuu: 

 

Kaikkien jäsenten yhteenlaskettu keskimääräinen ikä on  67,0 vuotta (vaihteluväli 42,6 - 88,5 v).

Jäsenten keskimääräinen jäsenyysaika (omistaen mökin) on  15,0 vuotta (vaihteluväli 0 - 48 v).

 

Jäsenistä naisia on  66 hlöä (69 %), miehiä  29 hlöä (31 %).

Naisten keskimääräinen ikä on  67,3 v, ja keskimääräinen jäsenyysaika  14,5 vuotta.

Miesten keskimääräinen ikä on  66,3 v, ja keskimääräinen jäsenyysaika  16,3 vuotta.

 

Jäsenistä 64:llä on sähköpostiosoite käytössä (67 %).

2019 saunakyselyn tuloksia

Saunakyselyyn saatiin hieno määrä vastauksia eli yhteensä 64 kpl! Vastauksissa oli runsaasti selkeitä yhteneväisyyksiä, joten tulokset ovat hyvin analysoitavissa.

Alla on pylväskuvaajia, joissa kuvatekstit selventävät mitä kuvaajasta voi nähdä. Yhteenvetona voidaan todeta, että

- lähes viidesosalla palstoista ei ole lainkaan peseytymismahdollisuutta

- liki puolet ei ole käyttänyt rantasaunaa juuri koskaan

- yli puolet ei halua viikoittaista vakiovuoroa

- keskiviikon "lenkkisauna" on suosituin ryhmäsauna-päivä (naisten/miesten vuorot)

- maanantain talkoosauna on lähes yhtä mieluinen kuin lauantaille ajoittuva ryhmäsauna

Kysymyksellä haluttiin selvittää kuinka monella palstalla on jonkinlainen peseytymismahdollisuus (sauna, suihku, molemmat) ja monellako ei ole sellaista lainkaan.

Kysymyksellä haluttiin selvittää mitkä viikonpäivät ovat olleet eniten suosittuja saunomiseen;
- maanantain talkoosauna
- keskiviikon lenkkisauna
- viikonloppuna oma viikkovuoro
- jonkun muun viikonloppuvuoro "sijaisena"
tai jos ei ole käyttänyt rantasaunaa juuri lainkaan. HUOM. Pylväiden summa ei ole 100 %, koska yksi vastaaja on voinut valita useita vaihtoehtoja.

Kysymyksellä haluttiin selvittää kuinka moni on aiempina vuosina käyttänyt rantasaunaa säännöllisesti, satunnaisesti tai ei lainkaan/yksittäisiä kertoja.

Kysymyksellä haluttiin selvittää, mihin päivään (arkipv tai viikonloppu) haluaisi viikoittaisen vakiovuoron; tai jos ei halua vakiovuoroa lainkaan.

Kysymyksellä haluttiin selvittää, minä päivänä mieluiten käyttäisi saunaa naisten/miesten ryhmävuorolla siinä tapauksessa, että omaa viikoittaista vakiovuoroa ei saisi laisinkaan (tai jos ei siinä tapauksessa halua lainkaan käyttää saunaa). HUOM! Pylväiden summa ei ole 100 %, koska yksi vastaaja on voinut valita useita vaihtoehtoja.