Tilastoja jäsenistämme, heinäkuu 2021

Luodon Siirtolapuutarhalla on 95 mökkipalstaa eli  95 jäsentä.

 

Jäsenten keskimääräinen ikä on  67  vuotta (vaihteluväli 34 - 89 v).

Jäsenten keskimääräinen jäsenyysaika (omistaen mökin) on  14,4 vuotta. Tätä kauemmin on mökkipalstan omistajana ollut 34 jäsentä, ja viisi on ollut alueella yli 40 vuotta (top: 48)!

Jäsenistä naisia on  68 hlöä (71,6 %), miehiä  27 hlöä (28,4 %).

Jäsenten kotiosoitteista yli 46 % on postinumerolla 28100, ja aivan keskustan reunalla (postinumero 28120 ja 28130) yhteensä 16 %. Neljällä prosentilla jäsenistä kotiosoite on muualla kuin Porissa.

Jäsenistä 80 % tavoitetaan sähköpostitse.

2019 saunakyselyn tuloksia

Saunakyselyyn saatiin hieno määrä vastauksia eli yhteensä 64 kpl! Vastauksissa oli runsaasti selkeitä yhteneväisyyksiä, joten tulokset ovat hyvin analysoitavissa. Yhteenvetona voidaan todeta, että

- lähes viidesosalla palstoista ei ole lainkaan peseytymismahdollisuutta

- liki puolet ei ole käyttänyt rantasaunaa juuri koskaan

- yli puolet ei halua mökkikohtaista viikoittaista vakiovuoroa

- keskiviikon "lenkkisauna" on suosituin ryhmäsauna-päivä (naisten/miesten vuorot)

- maanantain talkoosauna on lähes yhtä mieluinen kuin lauantaille ajoittuva ryhmäsauna