Luodon jätehuoltokyselyn tulosten yhteenveto

• Vastaajista n. 93% viettää aikaa luodolla hyvin paljon, vähintään useita päiviä ja vapaita kesäkauden aikana.
• Selvästi suurin osa eli liki 63% tuottaa mielestään jätettä luodolla vähän tai ei lainkaan.
• Vastaajista puolet lajittelee biojätteen, mutta selvästi suurin osa lajittelee erittäin hyvin kaikkea muutakin.
• Vastaajista suurin osa, yli 61%, katsoi vaihtolavan eli suuren jätekontin tarpeelliseksi kerran kaudessa.
• Murto-osa ei käytä Havutien jätealuetta käytännössä lainkaan, kolmasosa vie sinne jokseenkin kaiken puutarhajätteen.
• Vain jos Havutien jätealue ei olisi lainkaan käytettävissä, 71% vastaajista haluaisi jätelavan risuille.
• Lähes 77% käyttää oman palstan kompostoria, mutta vain alle 16% kompostoi kaiken ruokajätteitä myöten.
• Selvästi suurempi osa vastaajista (yli 69%) kannattaa suurikokoisia jätekeräysastioita, joissa olisi harvemmat tyhjennysvälit.
• Selvästi yli puolet ei kuitenkaan kaipaa ei-kotitalousjätteen keräyksen järjestämistä alueelle.
 
Jäsenille on lähetetty sähköpostitse laajempi kyselyvastausten yhteenveto (niille, joilla on sähköpostiosoite). Hallitus on käynnistänyt toimenpiteitä asiassa.

🧹 Kauden viikkotalkoot 🧹

Kesäkauden viikkotalkoissa sovelletaan osittain vapaata suoritusmahdollisuutta kevättalkoiden tapaan. Viikonpäivällä ei ole merkitystä talkoiden tekemisessä.

Kerhomajan ulkoseinän "puhelinkaapista" löydät 1.6. alkaen viikottain vaihtuvan tehtävälistan, josta voit valita itsellesi mieluisimman työn, tai tehdä valitsemasi talkoosuorituksen listan ulkopuolelta, jos keksit muuta tarpeellista tehtävää. Suorituksen jälkeen KIRJAA SAMAAN LISTAAN tehty työ, nimesi ja tekemäsi tuntimäärä. Listaan voit myös jättää viestit, esim. ehdotuksia seuraavan viikon työlistalle. Listat otetaan talteen ja niistä kerätään työmerkinnät talkoosuorituksiksi (velvoite/palsta: 6 x 2 h).

Jos välttämättä tarvitset työn tekemiseen yhdistyksen koneita ja välineitä, ole yhteydessä hallitukseen. Erillisistä talkootapahtumista tai poikkeuksellisista talkootarpeista tiedotetaan erikseen.

Jätehuoltokysely

Hallitus pyytää palautetta alueella järjestetystä jätehuollosta. Vastaa kyselyyn alla olevasta linkistä viimeistään 1.6.2020.

Kysely on päättynyt. Kiitos osallistumisesta!

Kesätyöntekijä 🍀

Yhdistyksellä on tänäkin vuonna kesätyöntekijä, joka on käytettävissämme aina kauden loppuun asti. Toimeksiannot antaa yhdistyksen puheenjohtaja ja kunnossapitotiimin vetäjä.

Tervetuloa luotoon, Markku! ��

Teiden kulkuesteiden kukkaistutukset

Yhdistys hankkii teiden alkupäässä oleviin kulkuesteisiin eli pyörällisiin puukärryihin kesäkukkia sitten kun yöpakkaset eivät enää haittaa.

Kerhomajan ja saunan käyttö

Yhdistyksen rantasaunaa ei poikkeustilan vuoksi oteta käyttöön. Saunalla tehdäänkin viemäröintitöitä kuluvan kevään aikana.
 
Kerhomajaa ei vuokrata toistaiseksi lainkaan, myös kaikki muu kerhomajan käyttö pidetään minimissä.
 
Muutoksista ja ko. tiloja koskevista talkoista ilmoitetaan erikseen.

Kevätkokouksen järjestäminen poikkeustilanteessa

 

Noudatamme viranomaisohjeita koskien kokoontumisrajoituksia. 1.6. alkaen alle 50 hlön kokoontumiset sallitaan, mutta yli 70-vuotiaille edelleen suositellaan lähikontaktien välttämistä.

Yhdistyksessä on 95 jäsentä, vuosikokouksissa on tavanomaisesti osallistunut 60-75 henkilöä. Yhdistyksen jäsenistöstä 39 on yli 70-vuotiaita.

Näistä syistä LSPY:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään tämän hetkisen suunnitelman mukaan syyskokouksen yhteydessä.

Kokouksen aineisto on joka tapauksessa jo valmiina, joten kokouksen järjestämiseen ei ole muita esteitä. LSPY:n hallitus seuraa tilannetta ja ilmoittaa tarvittaessa muutoksista sekä kokouksen ajankohdasta erikseen sekä verkkosivuillamme, Facebookissa, ilmoitustauluilla että sähköpostitse.

Syyskokous 2019 tiivistelmä

Luodon pappakerho 20 v

Pappakerho on 20 vuotta hoitanut mm. luodon vesien kytkennän ja katkaisun, laiturien laskemiset ja nostot, keskuspuiston nurmikonleikkuun sekä paljon muuta.

Onnittelut 20-vuotiaalle kerholle!

Lisää kuvia löydät välilehdeltä Valokuvat, sekä yhdistyksen Facebook- ja Instagram-tileiltä.

Yhdistyksen viestintä ja tiedottaminen

Tiedoksi ja muistutukseksi;

Yhdistyksen käyttämät tiedotuskanavat ovat
- verkkosivu www.luotospy.fi
- luodon ilmoitustaulut
- yhdistyksen Facebook- ja Instagram-tilit

Hallitus vastaa yhdistyksen viestinnästä.
Kaikki tiedottaminen pyritään hoitamaan niin hyvin kuin osataan, voidaan ja ehditään. Toivomme rakentavaa palautetta ja otamme vastaan kehitysehdotuksia! ✍

Rekisteriseloste

Jäsenrekisterin ylläpidosta kertova rekisteriseloste määrittää jäsentietojen käytön yhdistyksessä.

Tiedote jätteiden poltosta

Porin kaupungin ympäristövalvonnan tiedote puutarhajätteiden käsittelystä ja avotulen tekemisestä alueella.